Nhựa đường mác 40/50

Nhựa đường mác 40/50

Bảng thông tin kỹ thuật(TDS) và hướng dẫn sử dụng sản phẩm (MSDS)

Để có đầy đủ thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi

Nhựa đường mác 40/50

Nhựa đường mác 40/50 cung cấp bởi ADCo đạt các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.
Bê tông nhựa sử dụng nhựa đường 40/50 thường dùng trong xây dựng đường bộ.

Nhựa đường 40/50 được khuyến nghị trong xây dựng đường bộ nói chung, đặc biệt đối với các lớp nền dưới và bê tông nhựa cường độ cao. Nhờ có gốc Naphthenic, nhựa đường 40/50 cải thiện khả năng chống lún đáng kể cũng như làm việc tại nhiệt độ môi trường cao.

Phạm vi sử dụng:

    • Đường bộ / Đường cao tốc
    • Bê tông nhựa mặt cầu
    • Bãi đỗ xe
    • Công trình hàng không