Microsurfacing

Bảng thông tin kỹ thuật (TDS) và hướng dẫn sử dụng sản phẩm (MSDS)

Để có đầy đủ thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Microsurfacing là công nghệ bảo trì phòng ngừa bằng cách thi công một lớp vật liệu át phan trộn nguội lên bề mặt của mặt đường cũ. Giải pháp này bảo vệ mặt đường, cải thiện độ nhám, và làm chậm lại quá trình lão hóa. Microsurfacing không cần lu lèn và có thể được thông xe sau khoảng 1 -2 giờ sau khi thi công.

ADgrip® N đạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn quốc tế của Microsurfacing (ISSA A 143)

ADgrip® S được thiết kế để cải tiến tính năng cho Microsurfacing để chống cự các điều kiện cực hạn như khí hậu nóng và lưu lượng lớn.

Hãy liên hệ với ADCo để nhận được tư vấn về công nghệ Microsurfacing và nhũ tương ADgrip®