ADCo Compomac®

Thông tin kỹ thuật sản phẩm (TDS) – Thông tin an toàn sản phẩm (MSDS)

Để có đầy đủ thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi.

COMPOMAC®

Bê tông nhựa nguội chất lượng cao, đóng bao 20kg, giải pháp đơn giản cho công tác sửa chữa hàng ngày

Phạm Vi Ứng Dụng

  • Bảo trì sửa chữa mặt đường
  • Dặm vá, ổ gà, điền đầy rãnh kỹ thuật
  • Duy tu, làm mới dự án vừa và nhỏ

ƯU ĐIỂM

  • Kinh tế, Tiện lợi, An toàn
  • Linh hoạt, Dễ dàng sử dụng
  • Thời gian tồn chứa dài
  • Độ bền chất lượng cao
  • Thân thiện với môi trường