Sản phẩm

ADCo là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về vật liệu và công nghệ xây dựng đường bộ của Việt Nam. Các sản phẩm của ADCo bao gồm các sản phẩm nhựa đường, nhựa đường polymer, nhũ tương nhựa đường và các sản phẩm liên quan. Các loại sản phẩm này được nghiên cứu và phát triển liên tục bởi sự hỗ trợ của cơ quan tư vấn quản lý đường bộ và kỹ sư xây dựng đường bộ có chất lượng cao nhất.

ADCo đã cung cấp các sản phẩm nhựa đường cho hàng trăm dự án trên 63 tỉnh của Việt Nam, từ các biện pháp bảo trì đến phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án của chúng tôi trên toàn quốc và được hoàn thành với phương pháp, chuyên môn, sự khéo léo và sáng tạo tốt nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.