Quản lý chất lượng

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu của ADCo. Các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng được trang bị các thiết bị hiện đại, được đặt tại mỗi nhà máy tổng kho và được quản lý bởi Giám đốc kỹ thuật người nước ngoài và các kỹ sư Việt Nam dày dạn kinh nghiệm luôn đảm bảo tốt nhất chất lượng sản phẩm

ADCo thực hiện quy trình quản lý chất lượng tin cậy của tập đoàn mẹ áp dụng trên toàn thế giới, bảo đảm chất lượng cao nhất và ổn định cho các sản phẩm nhập khẩu cũng như sản xuất tại Việt Nam, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của Việt Nam cũng như các yêu cầu đặc biệt của từng dự án.

ADCo Supply Chain in Vietnam