Dịch vụ

Hỗ trợ kỹ thuật

Giao Hàng 24/7

Dịch vụ phun tưới

Dịch vụ

Hỗ trợ kỹ thuật

Tập đoàn Colas sở hữu 35 phòng thí nghiệm trên khắp châu Á và châu Đại Dương. Mạng lưới kỹ thuật tuyệt vời này đã được thiết lập để chia sẻ kiến ​​thức, phản hồi, gợi ý về các sản phẩm và kỹ thuật khác nhau, và được áp dụng bởi các công ty khác nhau của chúng tôi trong lĩnh vực này. Nhờ mạng lưới kỹ thuật vững vàng này, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp phù hợp và bền vững cho tất cả khách hàng trên cả nước. Các đội hỗ trợ tại Việt Nam của chúng tôi sẵn sàng 24/7.

Các hoạt động chính của bộ phận kỹ thuật:

  • Giải quyết sự cố và hỗ trợ kỹ thuật tại công trường
  • Hướng dẫn kỹ thuật cho các khách hàng
  • Kiểm soát chất lượng
  • Ứng dụng sản phẩm mới theo các yêu cầu đặc biệt của khách hàng

Giao Hàng 24/7

  • Đúng thời gian
  • Đầy đủ số lượng
  • Đúng nhiệt độ
  • Giao hàng an toàn (xe bồn, ống bơm mềm, trang thiết bị an toàn…)
  • Phiếu giao hàng theo đơn hàng (và các loại giấy tờ khác).
  • Sản phẩm mẫu

Dịch vụ phun tưới

Thêm vào việc cung cấp nhũ tương nhựa đường, ADCo có thể cung cấp dịch vụ phun tưới cho các khách hàng. Các nhà thầu có thể tin tưởng vào đội ngũ thi công phun tưới mọi loại nhũ tương với chất lượng hoàn thiện cao.