Các dự án trọng điểm

ADCo đã hoàn tất hàng trăm dự án xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, duy tu bảo dưỡng do Bộ GTVT quản lý cũng như các dự án của 63 tỉnh thành. Các dư án ADCo tham gia trải khắp đất nước, được hoàn thành với những bí quyết công nghệ tốt nhất, kinh nghiệm cao nhất, mang tính sáng tạo.