ADCo và cơ hội nghề nghiệp

Careers with ADCo

Tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn, đầu tư vào sự đổi mới và đội ngũ nhân viên tài năng là đều quan trọng đối với cách chúng tôi làm việc. Đây là những yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt dẫn đến thành công của chúng tôi. Chúng tôi muốn thu hút, giữ gìn và phát triển đội ngũ nhân viên tài năng và nhiệt huyết với công việc. Con người là hạt nhân trung tâm trong mọi công việc.

Chúng ta cùng nhau đi xa hơn.

Chúng tôi đánh giá nhân viên về sự sẵn sàng cho phát triển nghề nghiệp dù làm việc tại văn phòng, hay tại một trong những dự án của chúng tôi. Lĩnh vực của chúng tôi bao gồm xây dựng đường cao tốc, các sản phẩm đặc thù và dịch vụ.

Danh sách tuyển dụng hiện tại